De techniek van het aquarium

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

Hoofdmenu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De functies van een filter

 

De keuze van een filter voor je aquarium is niet altijd een gemakkelijke zaak, aangezien de uiteindelijke keus meestal niet alleen afhangt van het beoogde aquarium, maar ook van persoonlijke voorkeuren en het beschikbare budget. Voordat je de keuze van een filter maakt is dan ook kennis nodig van de functies die een filter vervuld en een overzicht van de verschillende soorten filters en hun eigenschappen.

 

In dit hoofdstuk gaan we daarom enige duidelijkheid proberen te scheppen in de verschillende functies die een filter vervuld en in welke situaties bepaalde functies van belang zijn. Ook zullen we een aantal verschillende filtertypes beschrijven met de voor- en nadelen. Daarna zullen we ingaan de filtercapaciteit van een filter ten opzichte van het aquarium en uiteraard de filtermaterialen. Als laatste komt een overzicht van welk type filter geschikt is voor welk ty.e aquarium.

 

In de meeste aquaria is een filter een onmisbaar stuk gereedschap geworden dat meestal meerdere functies vervuld in het aquarium. Afhankelijk van het soort aquarium kan een filter de onderstaande taken in het aquarium hebben:

 

 

  • Het verwijderen van vuildeeltjes uit het water (mechanische filtratie)

  • Het afbreken van afvalstoffen in het aquarium (biologische filtratie)

  • Het verwijderen (of soms toevoegen) van stoffen aan het water (chemische filtratie)

  • Het schoon houden van het wateroppervlak van het aquarium (oppervlakte afzuiging)

  • Zorgen voor watercirculatie

  • Zorgen voor de aanvoer van water naar andere apparatuur (bijvoorbeeld CO2)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Water wordt opgezogen

2. Mechanische filtratie

3. Chemische filtratie (eventueel)

4. Bioloische filtratie (eventueel)

5 Schoon water keert terug in het aquarium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De werking van het filter

 

 

Het is afhankelijk van het type aquarium welke taken het filter moet verrichten. Sommige taken zullen ook zonder een filter voldoende plaats kunnen vinden en in dan niet nodig.


Bijvoorbeeld zal een dicht beplant zoetwateraquarium geen biologisch filter odig hebnne, omdat planten veel afvalstoffen kunnen verwerken. Over het algemeen zal een niet al te groot filter die voldoende voorziet in de functies voor mechanische filtratie en watercirculatie voldoende zijn voor een dicht beplant aquarium.

Bij een Malawi biotoop wordt de functie van het filter een stuk belangrijker. In dit geval is naast de mechanische werking ook een goede biologische werking noodzakelijk heeft. Door het ontbreken van planten in het aquarium zullen deze afvalstoffen meestal niet verder verwerkt worden, waardoor de organische belasting in onbeplante aquaria al snel (veel) hoger zal liggen dan in beplante aquaria.